Składanie skarg

Skargi i informacje zwrotne mogą składać: beneficjentki naszej pomocy, osoby zatrudnione w fundacji i z nią współpracujące oraz osoby niewymienione w powyższych przypadkach.

Zarząd Fundacji „Różowa Skrzyneczka” zobowiązuje się zbadać wszelkie skargi i informacje zwrotne i odpowiadać na nie w ciągu 14 dni od otrzymania informacji.

Skargi i informacje zwrotne można składać:

  • Na adres e-mail: fundacja@rozowaskrzyneczka.pl
  • Pisemnie na adres: Fundacja „Różowa Skrzyneczka”, ul. Zatorska 61A/11, 51-215 Wrocław
  • Poprzez poniższy formularz:

Złoż skargę