akademia menstruacji

Akademia Menstruacji to ruchomy, nieformalny projekt edukacyjny, platforma wymiany myśli i wspólnota tworzona przez osoby edukatorskie i uczniowskie oraz przez członkinie Fundacji Różowa Skrzyneczka.

Głównym założeniem Akademii Menstruacji jest umożliwienie osobom uczniowskim zdobycia odpowiednich kompetencji, wiedzy i kwalifikacji do prowadzenia warsztatów o miesiączce w szkołach, placówkach edukacyjnych i opiekuńczych oraz wytworzenie sieci edukatorskiej gotowej do pracy z tematem menstruacji wśród osób młodych.

Akademia Menstruacji składa się z cyklu wykładów i warsztatów zamkniętych w trzech dwudniowych, całodziennych zjazdach. Zakres tematów poruszanych podczas Akademii nie jest stały, na jego kształt w przyszłości wpłynie opinia osób, które ukończyły poprzednią edycję szkoleń.

Tematyka wykładów podczas pierwszej edycji Akademii obejmowała wiedzę o:

 • miejscu miesiączki w sferze publicznej w Polsce,
 • zdrowiu reprodukcyjnym i seksualnym,
 • menstruacji jako procesie fizjologicznym,
 • dojrzewaniu i ciałopozytywnym dojrzewaniu,
 • endometriozie i adenomiozie,
 • bezpestkowości i zespole MRKH,
 • miesiączce u osób transpłciowych,
 • specyfice menstruacji u osób z niepełnosprawnością,
 • wychowaniu do życia w rodzinie (WDŻ) w polskich szkołach.

Warsztaty podczas pierwszej edycji wprowadziły nas w tematykę:

 • antydyskryminacji,
 • prowadzenia warsztatów w szkołach,
 • porozumienia bez przemocy,
 • praktyki artystycznej opartej na temacie menstruacji.

Udział w Akademii Menstruacji dla osób uczniowskich jest zupełnie bezpłatny, a każda osoba edukatorska dostaje za swoją pracę odpowiednie wynagrodzenie.

Pierwszą edycję Akademii zrealizowałyśmy dzięki finansowemu wsparciu kochanego Funduszu Feministycznego. Gościła nas u siebie FEDERA – Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.