Działalność badawcza Różowej Skrzyneczki jest odpowiedzią na braki danych na temat wykluczenia menstruacyjnego w Polsce. Dzięki rozmowom, wywiadom i ankietom możemy lepiej zrozumieć problemy i potrzeby osób menstruujących, a co za tym idzie, docierać z bardziej skuteczną pomocą tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna.

Badania Fundacji współtworzy i wspiera merytorycznie dr Iza Desperak – socjolożka, feministka i nauczycielka akademicka.