Active citizens fund

Dzięki grantowemu wsparciu Funduszu Regionalnego Aktywnych Obywateli, członkinie naszej fundacji oraz trzy wolontariuszki, poszerzają swoją wiedzę z zakresu edukacji seksualnej oraz profilaktyki ginekologicznej. Dziewczyny szkolą się pod okiem doświadczonych osób trenerskich, by zdobyć odpowiednie narzędzia i kompetencje do prowadzenia warsztatów o zdrowiu i menstruacji wśród grup odbiorczych Fundacji Różowa Skrzyneczka, ze szczególnym naciskiem na grupy dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży ze społeczności Głuchych.

W trakcie trwania projektu odbędą się trzy szkolenia:

  • jednodniowe szkolenie z technik i metodologii warsztatowych Zuzy Muczko,
  • dwudniowe szkolenie z wiedzy o zdrowiu i profilaktyce ginekologicznej i onkologicznej Agi Szuścik,
  • dwudniowe szkolenie SWPS „Seksuologia rozwojowa dzieci i młodzieży od 8. do 18. roku życia”.

Każde ze szkoleń tłumaczone będzie na Polski Język Migowy przez Magdę Schromowá i Joannę Ciesielską. Jedna z osób szkolonych jest reprezentantką społeczności Głuchych.

Częścią projektu będą materiały edukacyjne oraz scenariusze zajęć, stworzone przez uczestniczki szkoleń.

~ Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.eu